Henvisning

Der skal foreligge en henvisning fra egen læge inden klinikken kontaktes. Klinikken skal kontaktes telefonisk første gang, da det kun er muligt at få et forløb i klinikken efter telefonisk visitation.

Hvis forældrene er skilt og har fælles forældremyndighed, skal begge forældre være enige om henvisningen.

Se ventetider og information om andre speciallæger i Børne- og Ungdomspsykiatri på sundhed.dk

Information til egen læge

Der modtages kun elektroniske henvisninger via DNHF (Henvisningshotellet). Her skal henvisningen placeres under praktiserende speciallæge, børne-ungdomspsykiatri, speciale 26. Hvis henvisningen ligger under psykiatri, vil det kun være (voksen)-psykiatere, der har adgang til henvisningen.

Børn og unge der bør henvises til hjælp andre steder:

Hvis der er tale om lettere psykisk lidelse eller primært sociale problemer, der kan udredes eller behandles af egen læge, børnelæge, i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), i kommunen (Socialforvaltning, Børne- Familieteam, Psykologhuset) eller hos praktiserende psykolog, henvises hertil.

Børn og unge, hvor der mistænkes psykose, alvorligere spiseforstyrrelse, eller hvor der kan være behov for indlæggelse, henvises primært til hospitalsregi.

Sager vedrørende forældremyndighed eller samvær henvises til Statsforvaltningen.