Speciallæge Lotte Loland

Født 1966. Uddannet læge i 1995 og Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri i 2011.

Jeg har bred erfaring i udredning og behandling af børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, og har siden 2016 arbejdet i speciallægepraksis. Før dette har jeg arbejdet på forskellige ambulatorier og afdelinger i hospitalspsykiatrien, sidst som overlæge på et ungdomspsykiatrisk ambulatorium.

Jeg er specialist i narrativ psykoterapi og er som led i speciallægeuddannelsen også uddannet i kognitiv terapi.