Tilsyn med klinikken

Patientrettigheder, klager, erstatning, utilsigtede hændelser

Klinikken er under tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.
www.stps.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/

Klinikken deltager i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis.
www.ikas.dk/den-danske-kvalitetsmodel/

Klinikken deltager i landsdækkende undersøgelser af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis.
www.ekvis.dk/nyhed_pt.opl.

 

Patientrettigheder:
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/

Klagemuligheder:
https://stpk.dk/

Mulighed for erstatning:
https://pebl.dk/

Rapportering af utilsigtet hændelse:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

Nyttige links

Generelle sundhedsoplysninger, herunder om medicin:

www.sundhed.dk
www.Laegehaandbogen.dk
www.www.minmedicin.dk
www.psykiatrifonden.dk
www.psykisksaarbar.dk
www.bedrepsykiatri.dk
www.sind.dk

Kontakt til UU-vejleder:
www.minvejleder.dk

Rådgivning og vejledning
VISO
www.socialstyrelsen.dk/viso

Kontakt til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
www.dukh.dk/

Forældrerådgivning
https://fola.dk/foraeldreraadgivning#

Depression og selvmordstanker:
www.Livslinien.dk

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse:
www.psykiatri-regionh.dk/selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk akutmodtagelse:
www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Undersoegelse-og-behandling/Sider/Psykiatrisk-Akutmodtagelse.aspx

ADHD:
www.ADHD.dk

Psykologisk Ressource center:
www.psyk-ressource.dk

Autisme og Aspergers Syndrom:
www.autismeforening.dk

Center for Autisme:
www.centerforautisme.dk

Psykologisk Ressource center:
www.psyk-ressource.dk

Angst:
Center for angst:
www.psy.ku.dk/cfa/
www.angstforeningen.dk

Tvangstanker og tvangshandlinger, også kaldet OCD:
www.ocd-foreningen.dk

Tics og Tourettes Syndrom:
Dansk Tourette forening:
www.tourette.dk

Spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd:
www.spiseforstyrrelser.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade:
www.lmsos.dk/

VærDig:
www.værdig.org/

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Akutmodtagelsen har døgnåbnet alle dage året rundt og du kan henvende dig uden forudgående aftale

Børne og Ungdomspsykiatrisk Center​
Psykiatrisk Akutmodtagelse
Ndr. Ringvej 29-67
2600 Glostrup
Telefon: 38 64 06 71

www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Undersoegelse-og-behandling/Sider/Psykiatrisk-Akutmodtagelse.aspx

Henvendelse:
Du kan henvende dig med dit barn uden forudgående kontakt enten telefonisk eller ved at møde på på adressen

Telefonrådgivning 
Vi kan yde telefonrådgivning hele døgnet til enkeltpersoner, pårørende eller samarbejdspartnere.

Læs mere om psykiatriske akutmodtagelser