Børn og unge der bør henvises til hjælp andre steder:

Hvis der er tale om lettere psykisk lidelse eller primært sociale problemer, der kan udredes eller behandles af egen læge, børnelæge, i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), i kommunen (Socialforvaltning, Børne- Familieteam, Psykologhuset) eller hos praktiserende psykolog, henvises hertil.

Børn og unge, hvor der mistænkes psykose, alvorligere spiseforstyrrelse, eller hvor der kan være behov for indlæggelse, henvises primært til hospitalsregi.

Sager vedrørende forældremyndighed eller samvær henvises til Statsforvaltningen.

Klinikken har ferielukket fra 14. juli til 4. august. God sommer.